Reuters logo
《美国上市公司业绩公布日程表》--4月21日至4月28日
2017年4月21日 / 凌晨1点23分 / 5 个月前

《美国上市公司业绩公布日程表》--4月21日至4月28日

  路透4月21日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明,均为GMT时
间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前;NTS-具体时间未定)。
                  
 公布日期     公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称
 2017/4/21    BMO    NEE.N   Q1 2017 NextEra Energy Inc 
 2017/4/21    BMO    STI.N   Q1 2017 SunTrust Banks Inc 
 2017/4/21    BMO    GE.N   Q1 2017 通用电气(奇异,GE)
 2017/4/21    BMO    SWK.N   Q1 2017 史丹利百德(Stanley Black & Decker)
 2017/4/21    BMO    IPG.N   Q1 2017 Interpublic Group of Companies Inc 
 2017/4/21    BMO    HON.N   Q1 2017 霍尼韦尔(Honeywell)
 2017/4/21    BMO    COL.N   Q2 2017 Rockwell Collins Inc 
 2017/4/21    BMO    SLB.N   Q1 2017 斯伦贝谢(Schlumberger)
 2017/4/21    BMO    KSU.N   Q1 2017 Kansas City Southern 
 2017/4/24    21:00   WHR.N   Q1 2017 惠而浦(Whirlpool Corp)
 2017/4/24    AMC    ZION.OQ  Q1 2017 Zions Bancorp 
 2017/4/24    AMC    UDR.N   Q1 2017 UDR Inc 
 2017/4/24    AMC    CCI.N   Q1 2017 Crown Castle International Corp 
 2017/4/24    AMC    RRC.N   Q1 2017 Range Resources Corp 
 2017/4/24    AMC    NEM.N   Q1 2017 纽蒙特矿业(Newmont Mining)
 2017/4/24    AMC    AMP.N   Q1 2017 Ameriprise Financial Inc 
 2017/4/24    AMC    ESRX.OQ  Q1 2017 快捷药方(Express Scripts Holding)
 2017/4/24(预估) BMO    COH.N   Q3 2017 蔻驰(Coach)
 2017/4/24    BMO    KMB.N   Q1 2017 金佰利(Kimberly-Clark Corp )
 2017/4/24    BMO    HAL.N   Q1 2017 哈里伯顿(Halliburton)
 2017/4/24    BMO    HAS.OQ  Q1 2017 孩之宝(Hasbro)
 2017/4/24(预估) BMO    TROW.OQ  Q1 2017 T. Rowe Price Group Inc 
 2017/4/24    12:00   ITW.N   Q1 2017 伊利诺斯工具(Illinois Tool Works)
 2017/4/25    AMC    O.N    Q1 2017 Realty Income Corp 
 2017/4/25    AMC    TSS.N   Q1 2017 Total System Services Inc 
 2017/4/25    AMC    DFS.N   Q1 2017 Discover Financial Services 
 2017/4/25    AMC    EW.N   Q1 2017 Edwards Lifesciences Corp 
 2017/4/25    AMC    T.N    Q1 2017 美国电话电报公司(AT&T)
 2017/4/25    AMC    ILMN.OQ  Q1 2017 Illumina Inc 
 2017/4/25    AMC    UHS.N   Q1 2017 环球健康服务(Universal Health Services)
 2017/4/25    AMC    BXP.N   Q1 2017 Boston Properties Inc 
 2017/4/25    20:00   SYK.N   Q1 2017 Stryker Corp 
 2017/4/25    AMC    TXN.OQ  Q1 2017 德州仪器(Texas Instruments)
 2017/4/25    AMC    COF.N   Q1 2017 第一资本金融(Capital One Financial)
 2017/4/25    AMC    EQR.N   Q1 2017 Equity Residential 
 2017/4/25    AMC    CHRW.OQ  Q1 2017 C.H. Robinson Worldwide Inc 
 2017/4/25    AMC    CMG.N   Q1 2017 Chipotle Mexican Grill Inc 
 2017/4/25    AMC    CB.N   Q1 2017 丘博(Chubb)
 2017/4/25    AMC    JNPR.N  Q1 2017 Juniper Networks Inc 
 2017/4/25    BMO    FITB.OQ  Q1 2017 Fifth Third Bancorp 
 2017/4/25    BMO    MCD.N   Q1 2017 麦当劳
 2017/4/25    BMO    VLO.N   Q1 2017 Valero Energy Corp 
 2017/4/25    BMO    LMT.N   Q1 2017 洛克希德马丁(Lockheed Martin)
 2017/4/25    BMO    GLW.N   Q1 2017 康宁公司(Corning)
 2017/4/25    BMO    KO.N   Q1 2017 可口可乐
 2017/4/25    BMO    R.N    Q1 2017 Ryder System Inc 
 2017/4/25    BMO    WAT.N   Q1 2017 Waters Corp 
 2017/4/25    BMO    MMM.N   Q1 2017 3M Co 
 2017/4/25    BMO    PHM.N   Q1 2017 PulteGroup Inc 
 2017/4/25    BMO    SPGI.N  Q1 2017 S&P Global Inc 
 2017/4/25    BMO    DD.N   Q1 2017 E I du Pont de Nemours and Co 
 2017/4/25    BMO    NTRS.OQ  Q1 2017 Northern Trust Corp 
 2017/4/25    BMO    PCAR.OQ  Q1 2017 PACCAR Inc 
 2017/4/25    BMO    LLY.N   Q1 2017 礼来(Eli Lilly)
 2017/4/25    BMO    PNR.N   Q1 2017 Pentair plc 
 2017/4/25    BMO    FCX.N   Q1 2017 美国自由港麦克默伦铜金矿公司
 2017/4/25    BMO    AN.N   Q1 2017 AutoNation Inc 
 2017/4/25    BMO    BIIB.OQ  Q1 2017 Biogen Inc 
 2017/4/25    BMO    NLSN.N  Q1 2017 Nielsen Holdings PLC 
 2017/4/25    BMO    LH.N   Q1 2017 Laboratory Corporation of America Holdings 
 2017/4/25    11:30   CAT.N   Q1 2017 卡特彼勒(Caterpillar)
 2017/4/25    11:00   MAS.N   Q1 2017 Masco Corp 
 2017/4/25    NTS    ARNC.N  Q1 2017 Arconic Inc 
 2017/4/25    10:45   XRX.N   Q1 2017 施乐(全录,Xerox)
 2017/4/25    10:30   BHI.N   Q1 2017 贝克休斯(Baker Hughes)
 2017/4/25    10:00   CNC.N   Q1 2017 Centene Corp 
 2017/4/26    AMC    XLNX.OQ  Q4 2017 赛灵思(Xilinx)
 2017/4/26    AMC    ORLY.OQ  Q1 2017 O'Reilly Automotive Inc 
 2017/4/26    AMC    FBHS.N  Q1 2017 Fortune Brands Home & Security Inc 
 2017/4/26    20:00   FFIV.OQ  Q2 2017 F5 Networks Inc 
 2017/4/26    AMC    EFX.N   Q1 2017 Equifax Inc 
 2017/4/26    AMC    UNM.N   Q1 2017 Unum Group 
 2017/4/26    AMC    VAR.N   Q2 2017 Varian Medical Systems Inc 
 2017/4/26    AMC    XL.N   Q1 2017 XL Group Ltd 
 2017/4/26    AMC    CINF.OQ  Q1 2017 Cincinnati Financial Corp 
 2017/4/26    AMC    FTI.N   Q1 2017 TechnipFMC PLC 
 2017/4/26    AMC    EQIX.OQ  Q1 2017 Equinix Inc 
 2017/4/26    AMC    AMGN.OQ  Q1 2017 安进(Amgen)
 2017/4/26    AMC    BCR.N   Q1 2017 C R Bard Inc 
 2017/4/26    AMC    TSCO.OQ  Q1 2017 Tractor Supply Co 
 2017/4/26    AMC    RJF.N   Q2 2017 Raymond James Financial Inc 
 2017/4/26    AMC    FISV.OQ  Q1 2017 Fiserv Inc 
 2017/4/26    AMC    EXR.N   Q1 2017 Extra Space Storage Inc 
 2017/4/26    AMC    PSA.N   Q1 2017 Public Storage 
 2017/4/26    AMC    KIM.N   Q1 2017 Kimco Realty Corp 
 2017/4/26    AMC    CTXS.OQ  Q1 2017 Citrix Systems Inc 
 2017/4/26    AMC    AVB.N   Q1 2017 AvalonBay Communities Inc 
 2017/4/26    AMC    MAA.N   Q1 2017 Mid-America Apartment Communities Inc 
 2017/4/26    BMO    PYPL.OQ  Q1 2017 PayPal Holdings Inc 
 2017/4/26    BMO    WRK.N   Q2 2017 WestRock Co 
 2017/4/26    BMO    WM.N   Q1 2017 Waste Management Inc 
 2017/4/26    BMO    STX.OQ  Q3 2017 希捷(Seagate Technology)
 2017/4/26    BMO    WYN.N   Q1 2017 Wyndham Worldwide Corp 
 2017/4/26    BMO    ALK.N   Q1 2017 Alaska Air Group Inc 
 2017/4/26    BMO    ETR.N   Q1 2017 Entergy Corp 
 2017/4/26    BMO    GD.N   Q1 2017 通用动力(General Dynamics)
 2017/4/26    BMO    ROK.N   Q2 2017 罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)
 2017/4/26    BMO    TEL.N   Q2 2017 TE Connectivity Ltd 
 2017/4/26    BMO    HSY.N   Q1 2017 好时(Hershey)
 2017/4/26    BMO    PG.N   Q3 2017 宝洁(宝硷,P&G)
 2017/4/26    BMO    DTE.N   Q1 2017 DTE Energy Co 
 2017/4/26    BMO    NDAQ.OQ  Q1 2017 纳斯达克(Nasdaq)
 2017/4/26    BMO    HES.N   Q1 2017 Hess Corp 
 2017/4/26    BMO    TMO.N   Q1 2017 Thermo Fisher Scientific Inc 
 2017/4/26    BMO    BAX.N   Q1 2017 百特国际(Baxter International)
 2017/4/26    BMO    STT.N   Q1 2017 道富银行
 2017/4/26    BMO    UTX.N   Q1 2017 联合技术(United Technologies)
 2017/4/26    BMO    APH.N   Q1 2017 Amphenol Corp 
 2017/4/26    BMO    PEP.N   Q1 2017 百事可乐(PepsiCo)
 2017/4/26    BMO    BA.N   Q1 2017 波音
 2017/4/26    BMO    DPS.N   Q1 2017 Dr Pepper Snapple Group Inc 
 2017/4/26    BMO    NOC.N   Q1 2017 诺斯洛普格拉曼(Northrop Grumman)
 2017/4/26    12:00   NSC.N   Q1 2017 诺福克南方(Norfolk Southern)
 2017/4/26    11:30   FLIR.OQ  Q1 2017 FLIR Systems Inc 
 2017/4/26    10:45   AVY.N   Q1 2017 Avery Dennison Corp 
 2017/4/26    10:30   IR.N   Q1 2017 Ingersoll-Rand PLC 
 2017/4/26    10:00   ANTM.N  Q1 2017 Anthem Inc 
 2017/4/27    AMC    SBUX.OQ  Q2 2017 星巴克
 2017/4/27    20:15   PFG.N   Q1 2017 Principal Financial Group Inc 
 2017/4/27    AMC    VRSN.OQ  Q1 2017 Verisign Inc 
 2017/4/27    AMC    AIV.N   Q1 2017 Apartment Investment and Management Co 
 2017/4/27    AMC    FE.N   Q1 2017 FirstEnergy Corp 
 2017/4/27    AMC    SWN.N   Q1 2017 Southwestern Energy Co 
 2017/4/27    AMC    DLR.N   Q1 2017 Digital Realty Trust Inc 
 2017/4/27    AMC    VRTX.OQ  Q1 2017 Vertex Pharmaceuticals Inc 
 2017/4/27    AMC    HIG.N   Q1 2017 Hartford Financial Services Group Inc 
 2017/4/27    AMC    EXPE.OQ  Q1 2017 Expedia Inc 
 2017/4/27    AMC    WDC.OQ  Q3 2017 西部数据(WD) 
 2017/4/27    AMC    CERN.OQ  Q1 2017 Cerner Corp 
 2017/4/27    AMC    RSG.N   Q1 2017 Republic Services Inc 
 2017/4/27    AMC    AMZN.OQ  Q1 2017 亚马逊
 2017/4/27    AMC    SWKS.OQ  Q2 2017 Skyworks Solutions Inc 
 2017/4/27    AMC    FTV.N   Q1 2017 Fortive Corp 
 2017/4/27    AMC    INTC.OQ  Q1 2017 英特尔
 2017/4/27    AMC    LEG.N   Q1 2017 Leggett & Platt 
 2017/4/27    AMC    AFL.N   Q1 2017 Aflac Inc 
 2017/4/27    AMC    ESS.N   Q1 2017 Essex Property Trust Inc 
 2017/4/27    AMC    MSFT.OQ  Q3 2017 微软
 2017/4/27(预估) AMC    MNST.OQ  Q1 2017 Monster Beverage Corp 
 2017/4/27    AMC    MHK.N   Q1 2017 Mohawk Industries Inc 
 2017/4/27    AMC    MAC.N   Q1 2017 Macerich Co 
 2017/4/27    AMC    KLAC.OQ  Q3 2017 KLA-Tencor Corp 
 2017/4/27    AMC    AJG.N   Q1 2017 Arthur J Gallagher & Co 
 2017/4/27    AMC    EMN.N   Q1 2017 Eastman Chemical Co 
 2017/4/27    15:00   PH.N   Q3 2017 Parker-Hannifin Corp 
 2017/4/27    BMO    CMCSA.OQ Q1 2017 康卡斯特(Comcast)
 2017/4/27    BMO    CME.OQ  Q1 2017 CME Group Inc 
 2017/4/27    BMO    ALLE.N  Q1 2017 Allegion PLC 
 2017/4/27    BMO    BSX.N   Q1 2017 Boston Scientific Corp 
 2017/4/27    BMO    TDC.N   Q1 2017 Teradata Corp 
 2017/4/27    BMO    HP.N   Q2 2017 Helmerich and Payne Inc 
 2017/4/27    BMO    ABBV.N  Q1 2017 艾伯维(AbbVie)
 2017/4/27    BMO    SCG.N   Q1 2017 SCANA Corp 
 2017/4/27    BMO    MJN.N   Q1 2017 美赞臣(Mead Johnson Nutrition Co)(暂定)
 2017/4/27    BMO    DOW.N   Q1 2017 陶氏化学(Dow Chemical)
 2017/4/27    BMO    IP.N   Q1 2017 国际纸业(International Paper)
 2017/4/27    BMO    XEL.N   Q1 2017 Xcel Energy Inc 
 2017/4/27    BMO    LLL.N   Q1 2017 L3 Technologies Inc 
 2017/4/27    BMO    PX.N   Q1 2017 Praxair Inc 
 2017/4/27    BMO    CELG.OQ  Q1 2017 Celgene Corp 
 2017/4/27    BMO    APD.N   Q2 2017 Air Products and Chemicals Inc 
 2017/4/27    BMO    NOV.N   Q1 2017 National Oilwell Varco Inc 
 2017/4/27    BMO    LKQ.OQ  Q1 2017 LKQ Corp 
 2017/4/27    BMO    IRM.N   Q1 2017 Iron Mountain Inc 
 2017/4/27    BMO    AEP.N   Q1 2017 美国电力(American Electric Power)
 2017/4/27    BMO    BMY.N   Q1 2017 百时美施贵宝(必治妥施贵宝,Bristol-Myers Squibb)
 2017/4/27    BMO    ALXN.OQ  Q1 2017 Alexion Pharmaceuticals Inc 
 2017/4/27    BMO    JCI.N   Q2 2017 Johnson Controls International PLC 
 2017/4/27    BMO    MMC.N   Q1 2017 Marsh & McLennan Companies Inc 
 2017/4/27    BMO    EQT.N   Q1 2017 EQT Corp 
 2017/4/27    BMO    MPC.N   Q1 2017 Marathon Petroleum Corp 
 2017/4/27    BMO    UNP.N   Q1 2017 Union Pacific Corp 
 2017/4/27    BMO    SPG.N   Q1 2017 Simon Property Group Inc 
 2017/4/27    BMO    UPS.N   Q1 2017 联合包裹(优比速,UPS)
 2017/4/27    BMO    AAL.OQ  Q1 2017 美国航空集团(American Airlines Group)
 2017/4/27    11:30   ZBH.N   Q1 2017 Zimmer Biomet Holdings Inc 
 2017/4/27    11:00   F.N    Q1 2017 福特汽车
 2017/4/27    11:00   RTN.N   Q1 2017 雷神(Raytheon)
 2017/4/27    11:00   AMT.N   Q1 2017 American Tower Corp 
 2017/4/27    NTS    BWA.N   Q1 2017 BorgWarner Inc 
 2017/4/27    NTS    GOOGL.OQ Q1 2017 Alphabet Inc 
 2017/4/27    10:59   CBG.N   Q1 2017 CBRE Group Inc 
 2017/4/27    10:55   IVZ.N   Q1 2017 Invesco Ltd 
 2017/4/27    10:55   UAA.N   Q1 2017 Under Armour Inc 
 2017/4/27    10:30   LUV.N   Q1 2017 西南航空(Southwest Airlines)
 2017/4/28    BMO    HST.N   Q1 2017 Host Hotels & Resorts Inc 
 2017/4/28    BMO    LYB.N   Q1 2017 LyondellBasell Industries NV 
 2017/4/28    BMO    VFC.N   Q1 2017 VF Corp 
 2017/4/28    BMO    GM.N   Q1 2017 通用汽车 
 2017/4/28    BMO    VTR.N   Q1 2017 Ventas Inc 
 2017/4/28    BMO    COG.N   Q1 2017 Cabot Oil & Gas Corp 
 2017/4/28    BMO    PEG.N   Q1 2017 Public Service Enterprise Group Inc 
 2017/4/28    BMO    WY.N   Q1 2017 Weyerhaeuser Co 
 2017/4/28    BMO    XOM.N   Q1 2017 埃克森美孚 (Exxon Mobil)
 2017/4/28    BMO    IDXX.OQ  Q1 2017 IDEXX Laboratories Inc 
 2017/4/28    BMO    BEN.N   Q2 2017 Franklin Resources Inc 
 2017/4/28    BMO    SYF.N   Q1 2017 Synchrony Financial 
 2017/4/28    BMO    CVX.N   Q1 2017 雪佛龙(Chevron)
 2017/4/28    BMO    ROP.N   Q1 2017 Roper Technologies Inc 
 2017/4/28    BMO    RCL.N   Q1 2017 Royal Caribbean Cruises Ltd 
 2017/4/28    BMO    CL.N   Q1 2017 高露洁-棕榄(Colgate-Palmolive)
 2017/4/28    BMO    GT.OQ   Q1 2017 固特异轮胎(Goodyear Tire)
 2017/4/28    BMO    PSX.N   Q1 2017 Phillips 66 
 
  注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 白云; 审校 徐文焰)

我们的标准汤森路透“信任原则”
0 : 0
 • narrow-browser-and-phone
 • medium-browser-and-portrait-tablet
 • landscape-tablet
 • medium-wide-browser
 • wide-browser-and-larger
 • medium-browser-and-landscape-tablet
 • medium-wide-browser-and-larger
 • above-phone
 • portrait-tablet-and-above
 • above-portrait-tablet
 • landscape-tablet-and-above
 • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
 • portrait-tablet-and-below
 • landscape-tablet-and-below