Reuters logo
《美国上市公司业绩公布日程表》--4月28日至5月5日
2017年4月28日 / 凌晨3点10分 / 5 个月前

《美国上市公司业绩公布日程表》--4月28日至5月5日

  路透4月28日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明,均为GMT时间;A
MC-美国盘后;BMO-美国盘前;NTS-具体时间未定)。  
 公布日期     公布时间   公司代码   业绩季度及公司名称
 2017/4/28    BMO     HST.N    Q1 2017 Host Hotels & Resorts Inc 
 2017/4/28    BMO     LYB.N    Q1 2017 LyondellBasell Industries NV 
 2017/4/28    BMO     VFC.N    Q1 2017 VF Corp 
 2017/4/28    BMO     GM.N     Q1 2017 通用汽车 
 2017/4/28    BMO     VTR.N    Q1 2017 Ventas Inc 
 2017/4/28    BMO     COG.N    Q1 2017 Cabot Oil & Gas Corp 
 2017/4/28    BMO     PEG.N    Q1 2017 Public Service Enterprise Group Inc 
 2017/4/28    BMO     WY.N     Q1 2017 Weyerhaeuser Co 
 2017/4/28    BMO     XOM.N    Q1 2017 埃克森美孚(Exxon Mobil)
 2017/4/28    BMO     IDXX.OQ   Q1 2017 IDEXX Laboratories Inc 
 2017/4/28    BMO     BEN.N    Q2 2017 Franklin Resources Inc 
 2017/4/28    BMO     SYF.N    Q1 2017 Synchrony Financial 
 2017/4/28    BMO     CVX.N    Q1 2017 雪佛龙(Chevron)
 2017/4/28    BMO     ROP.N    Q1 2017 Roper Technologies Inc 
 2017/4/28    BMO     RCL.N    Q1 2017 Royal Caribbean Cruises Ltd 
 2017/4/28    BMO     CL.N     Q1 2017 高露洁-棕榄(Colgate-Palmolive)
 2017/4/28    BMO     GT.OQ    Q1 2017 固特异轮胎(Goodyear Tire)
 2017/4/28    BMO     PSX.N    Q1 2017 Phillips 66 
 2017/5/1     BMO     AMG.N    Q1 2017 Affiliated Managers Group Inc 
 2017/5/1     BMO     DISH.OQ   Q1 2017 DISH Network Corp 
 2017/5/1(预估)  BMO     EXPD.OQ   Q1 2017 Expeditors International of Washington Inc 
 2017/5/1     BMO     CAH.N    Q3 2017 Cardinal Health Inc 
 2017/5/1     BMO     CMS.N    Q1 2017 CMS Energy Corp 
 2017/5/1     BMO     GGP.N    Q1 2017 General Growth Properties Inc 
 2017/5/1     BMO     L.N     Q1 2017 Loews Corp 
 2017/5/1     AMC     AMD.OQ    Q1 2017 Advanced Micro Devices Inc 
 2017/5/1     AMC     EIX.N    Q1 2017 爱迪生国际(Edison International)
 2017/5/1     AMC     ARE.N    Q1 2017 Alexandria Real Estate Equities Inc 
 2017/5/1     AMC     NBL.N    Q1 2017 Noble Energy Inc 
 2017/5/1     AMC     FLS.N    Q1 2017 Flowserve Corp 
 2017/5/1     AMC     VNO.N    Q1 2017 Vornado Realty Trust 
 2017/5/2     10:00    AET.N    Q1 2017 安泰保险(Aetna)
 2017/5/2     10:55    XYL.N    Q1 2017 Xylem Inc 
 2017/5/2     11:00    WEC.N    Q1 2017 WEC Energy Group Inc 
 2017/5/2     11:00    MO.N     Q1 2017 Altria Group Inc 
 2017/5/2     BMO     ADM.N    Q1 2017 Archer Daniels Midland Co 
 2017/5/2     BMO     EMR.N    Q2 2017 艾默生电气(Emerson Electric)
 2017/5/2     BMO     PNW.N    Q1 2017 Pinnacle West Capital Corp 
 2017/5/2     BMO     AME.N    Q1 2017 Ametek Inc 
 2017/5/2     BMO     MOS.N    Q1 2017 美盛(Mosaic)
 2017/5/2     BMO     PCG.N    Q1 2017 太平洋燃气电力(PG&E Corp.)
 2017/5/2     BMO     MA.N     Q1 2017 万事达卡 
 2017/5/2     BMO     BDX.N    Q2 2017 Becton Dickinson and Co 
 2017/5/2     BMO     CMI.N    Q1 2017 康明斯(Cummins)
 2017/5/2     BMO     PFE.N    Q1 2017 辉瑞(Pfizer)
 2017/5/2     BMO     COH.N    Q3 2017 蔻驰(Coach)
 2017/5/2     BMO     CHTR.OQ   Q1 2017 特许通讯(Charter Communications)
 2017/5/2     BMO     HCA.N    Q1 2017 HCA Holdings Inc 
 2017/5/2     BMO     FIS.N    Q1 2017 Fidelity National Information Services Inc 
 2017/5/2     BMO     MLM.N    Q1 2017 Martin Marietta Materials Inc 
 2017/5/2     BMO     ETN.N    Q1 2017 伊顿公司(Eaton Corp) 
 2017/5/2     BMO     NRG.N    Q1 2017 NRG Energy Inc 
 2017/5/2     BMO     HCP.N    Q1 2017 HCP Inc 
 2017/5/2     BMO     CVS.N    Q1 2017 CVS Health Corp 
 2017/5/2     BMO     ECL.N    Q1 2017 Ecolab Inc 
 2017/5/2     BMO     MRK.N    Q1 2017 默克(Merck & Co Inc) 
 2017/5/2     BMO     COP.N    Q1 2017 康菲石油国际(ConocoPhillips)  
 2017/5/2     AMC     NFX.N    Q1 2017 Newfield Exploration Co 
 2017/5/2     AMC     WU.N     Q1 2017 西联汇款 
 2017/5/2     AMC     VRSK.OQ   Q1 2017 Verisk Analytics Inc 
 2017/5/2     AMC     AIZ.N    Q1 2017 Assurant Inc 
 2017/5/2     AMC     AAPL.OQ   Q2 2017 苹果
 2017/5/2     AMC     AKAM.OQ   Q1 2017 Akamai Technologies Inc 
 2017/5/2(预估)  AMC     FOXA.OQ   Q3 2017 二十一世纪福克斯 
 2017/5/2     AMC     APC.N    Q1 2017 Anadarko Petroleum Corp 
 2017/5/2     AMC     DVN.N    Q1 2017 戴文能源(Devon Energy)
 2017/5/2     AMC     OKE.N    Q1 2017 ONEOK Inc 
 2017/5/2     AMC     GILD.OQ   Q1 2017 Gilead Sciences Inc 
 2017/5/2     AMC     EVHC.N    Q1 2017 Envision Healthcare Corp 
 2017/5/2     AMC     DVA.N    Q1 2017 DaVita Inc 
 2017/5/2     AMC     HBI.N    Q1 2017 HanesBrands Inc 
 2017/5/2     AMC     FMC.N    Q1 2017 FMC Corp 
 2017/5/2     20:00    MDLZ.OQ   Q1 2017 Mondelez International Inc 
 2017/5/3     10:30    HUM.N    Q1 2017 Humana Inc 
 2017/5/3     11:30    SO.N     Q1 2017 Southern Co 
 2017/5/3     BMO     YUM.N    Q1 2017 百胜集团(Yum Brands)
 2017/5/3     BMO     GRMN.OQ   Q1 2017 Garmin Ltd 
 2017/5/3     BMO     EXC.N    Q1 2017 Exelon Corp 
 2017/5/3     BMO     LVLT.N    Q1 2017 Level 3 Communications Inc 
 2017/5/3     BMO     CLX.N    Q3 2017 Clorox Co 
 2017/5/3     BMO     RAI.N    Q1 2017 雷诺兹烟草(Reynolds American)
 2017/5/3     BMO     EL.N     Q3 2017 雅诗兰黛(Estee Lauder) 
 2017/5/3     BMO     TAP.N    Q1 2017 Molson Coors Brewing Co 
 2017/5/3     BMO     DLPH.N    Q1 2017 Delphi Automotive PLC 
 2017/5/3     BMO     PGR.N    Q1 2017 Progressive Corp 
 2017/5/3     BMO     TWX.N    Q1 2017 美国时代华纳(Time Warner)
 2017/5/3     BMO     ADP.OQ    Q3 2017 Automatic Data Processing Inc 
 2017/5/3     BMO     ICE.N    Q1 2017 洲际交易所(ICE) 
 2017/5/3     BMO     HRS.N    Q3 2017 Harris Corp 
 2017/5/3     BMO     NI.N     Q1 2017 NiSource Inc 
 2017/5/3     AMC     QRVO.OQ   Q4 2017 Qorvo Inc 
 2017/5/3     AMC     AIG.N    Q1 2017 美国国际集团(AIG)
 2017/5/3     AMC     PXD.N    Q1 2017 Pioneer Natural Resources Co 
 2017/5/3     AMC     PRU.N    Q1 2017 美国保德信金融集团
 2017/5/3     AMC     WMB.N    Q1 2017 Williams Companies Inc 
 2017/5/3     AMC     ALL.N    Q1 2017 Allstate Corp 
 2017/5/3     AMC     CF.N     Q1 2017 CF Industries Holdings Inc 
 2017/5/3     AMC     FRT.N    Q1 2017 Federal Realty Investment Trust 
 2017/5/3     AMC     LNT.N    Q1 2017 Alliant Energy Corp 
 2017/5/3     AMC     MUR.N    Q1 2017 Murphy Oil Corp 
 2017/5/3     AMC     CXO.N    Q1 2017 Concho Resources Inc 
 2017/5/3     AMC     KHC.OQ    Q2 2017 卡夫亨氏(Kraft Heinz)
 2017/5/3     AMC     RIG.N    Q1 2017 Transocean Ltd 
 2017/5/3     AMC     FB.OQ    Q1 2017 Facebook Inc 
 2017/5/3     AMC     AWK.N    Q1 2017 American Water Works Company Inc 
 2017/5/3     AMC     MET.N    Q1 2017 美国大都会人寿保险公司
 2017/5/3     AMC     CTL.N    Q1 2017 CenturyLink Inc 
 2017/5/3     AMC     ALB.N    Q1 2017 Albemarle Corp 
 2017/5/3     AMC     LNC.N    Q1 2017 Lincoln National Corp 
 2017/5/4     11:00    INCY.OQ   Q1 2017 Incyte Corp 
 2017/5/4     12:00    APA.N    Q1 2017 Apache Corp 
 2017/5/4     BMO     CHD.N    Q1 2017 Church & Dwight Co Inc 
 2017/5/4     BMO     IT.N     Q1 2017 Gartner Inc 
 2017/5/4     BMO     PWR.N    Q1 2017 Quanta Services Inc 
 2017/5/4     BMO     OXY.N    Q1 2017 Occidental Petroleum Corp 
 2017/5/4     BMO     K.N     Q1 2017 凯洛格(Kellogg)
 2017/5/4     BMO     ZTS.N    Q1 2017 Zoetis Inc 
 2017/5/4     BMO     PPL.N    Q1 2017 PPL Corp 
 2017/5/4     BMO     CHK.N    Q1 2017 Chesapeake Energy Corp 
 2017/5/4     BMO     VIAB.OQ   Q2 2017 维亚康姆(Viacom) 
 2017/5/4     BMO     ABC.N    Q2 2017 AmerisourceBergen Corp 
 2017/5/4     BMO     ES.N     Q1 2017 Eversource Energy 
 2017/5/4     BMO     D.N     Q1 2017 Dominion Resources Inc 
 2017/5/4     BMO     FLR.N    Q1 2017 Fluor Corp 
 2017/5/4     BMO     AEE.N    Q1 2017 Ameren Corp 
 2017/5/4     BMO     GPN.N    Q1 2017 Global Payments Inc 
 2017/5/4     BMO     WLTW.OQ   Q1 2017 Willis Towers Watson PLC 
 2017/5/4     BMO     BLL.N    Q1 2017 Ball Corp 
 2017/5/4     BMO     REGN.OQ   Q1 2017 Regeneron Pharmaceuticals Inc 
 2017/5/4(预估)  BMO     XRAY.OQ   Q1 2017 Dentsply Sirona Inc 
 2017/5/4     BMO     SNI.OQ    Q1 2017 Scripps Networks Interactive Inc 
 2017/5/4     AMC     SRCL.OQ   Q1 2017 Stericycle Inc 
 2017/5/4     AMC     MSI.N    Q1 2017 摩托罗拉解决方案
 2017/5/4     AMC     ATVI.OQ   Q1 2017 Activision Blizzard Inc 
 2017/5/4     AMC     MTD.N    Q1 2017 Mettler-Toledo International Inc 
 2017/5/4     AMC     CBS.N    Q1 2017 CBS Corp 
 2017/5/4(预估)  AMC     BRKa.N    Q1 2017 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 
 2017/5/4     AMC     MNST.OQ   Q1 2017 Monster Beverage Corp 
 2017/5/4     AMC     ED.N     Q1 2017 Consolidated Edison Inc 
 2017/5/4     AMC     MRO.N    Q1 2017 Marathon Oil Corp 
 2017/5/4     AMC     PKI.N    Q1 2017 PerkinElmer Inc 
 2017/5/5     BMO     CTSH.OQ   Q1 2017 Cognizant Technology Solutions Corp 
 2017/5/5     BMO     MCO.N    Q1 2017 穆迪(Moody's Corp) 
 2017/5/5     BMO     HCN.N    Q1 2017 Welltower Inc 
 2017/5/5     BMO     CNP.N    Q1 2017 CenterPoint Energy Inc 
 2017/5/5     BMO     CI.N     Q1 2017 信诺集团
 
  注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 王颖;审校 于春红)

我们的标准汤森路透“信任原则”
0 : 0
 • narrow-browser-and-phone
 • medium-browser-and-portrait-tablet
 • landscape-tablet
 • medium-wide-browser
 • wide-browser-and-larger
 • medium-browser-and-landscape-tablet
 • medium-wide-browser-and-larger
 • above-phone
 • portrait-tablet-and-above
 • above-portrait-tablet
 • landscape-tablet-and-above
 • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
 • portrait-tablet-and-below
 • landscape-tablet-and-below