April 20, 2017 / 1:32 AM / in 9 months

《美国上市公司业绩公布日程表》--4月20日至4月27日

  路透4月20日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明,均为GM
T时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前;NTS-具体时间未定)。
              
 公布日期     公布时  公司代码 业绩季度及公司名称
          间         
 2017/4/20     20:05  MAT.OQ  Q1 2017 美泰儿(Mattel) 
 2017/4/20     AMC   RHI.N   Q1 2017 Robert Half International Inc 
 2017/4/20     AMC   V.N    Q2 2017 Visa Inc 
 2017/4/20     AMC   ETFC.OQ  Q1 2017 E*TRADE Financial Corp 
 2017/4/20     BMO   PPG.N   Q1 2017 PPG Industries Inc 
 2017/4/20     BMO   BBT.N   Q1 2017 BB&T Corp 
 2017/4/20     BMO   BK.N   Q1 2017 纽约梅隆银行
 2017/4/20     BMO   DHI.N   Q2 2017 霍顿(D.R. Horton) 
 2017/4/20     BMO   SHW.N   Q1 2017 宣伟(Sherwin-Williams)
 2017/4/20     BMO   TRV.N   Q1 2017 Travelers Companies Inc 
 2017/4/20     BMO   PBCT.OQ  Q1 2017 People's United Financial Inc 
 2017/4/20     BMO   SNA.N   Q1 2017 Snap-On Inc 
 2017/4/20     BMO   DGX.N   Q1 2017 Quest Diagnostics Inc 
 2017/4/21     BMO   NEE.N   Q1 2017 NextEra Energy Inc 
 2017/4/21     BMO   STI.N   Q1 2017 SunTrust Banks Inc 
 2017/4/21     BMO   GE.N   Q1 2017 通用电气(奇异,GE)
 2017/4/21     BMO   SWK.N   Q1 2017 史丹利百德(Stanley Black & Decker)
 2017/4/21     BMO   IPG.N   Q1 2017 Interpublic Group of Companies Inc 
 2017/4/21     BMO   HON.N   Q1 2017 霍尼韦尔(Honeywell)
 2017/4/21     BMO   COL.N   Q2 2017 Rockwell Collins Inc 
 2017/4/21     BMO   SLB.N   Q1 2017 斯伦贝谢(Schlumberger)
 2017/4/21     BMO   KSU.N   Q1 2017 Kansas City Southern 
 2017/4/24     21:00  WHR.N   Q1 2017 惠而浦(Whirlpool Corp)
 2017/4/24     AMC   ZION.OQ  Q1 2017 Zions Bancorp 
 2017/4/24(预估)  AMC   FE.N   Q1 2017 第一能源(FirstEnergy)
 2017/4/24     AMC   UDR.N   Q1 2017 UDR Inc 
 2017/4/24     AMC   CCI.N   Q1 2017 Crown Castle International Corp 
 2017/4/24     AMC   RRC.N   Q1 2017 Range Resources Corp 
 2017/4/24     AMC   NEM.N   Q1 2017 纽蒙特矿业(Newmont Mining)
 2017/4/24     AMC   AMP.N   Q1 2017 Ameriprise Financial Inc 
 2017/4/24     AMC   ESRX.OQ  Q1 2017 快捷药方(Express Scripts Holding)
 2017/4/24(预估)  BMO   COH.N   Q3 2017 蔻驰(Coach)
 2017/4/24     BMO   KMB.N   Q1 2017 金佰利(Kimberly-Clark Corp )
 2017/4/24     BMO   HAL.N   Q1 2017 哈里伯顿(Halliburton)
 2017/4/24     BMO   HAS.OQ  Q1 2017 孩之宝(Hasbro)
 2017/4/24(预估)  BMO   TROW.OQ  Q1 2017 T. Rowe Price Group Inc 
 2017/4/24     12:00  ITW.N   Q1 2017 伊利诺斯工具(Illinois Tool Works)
 2017/4/25     AMC   O.N    Q1 2017 Realty Income Corp 
 2017/4/25     AMC   TSS.N   Q1 2017 Total System Services Inc 
 2017/4/25     AMC   DFS.N   Q1 2017 Discover Financial Services 
 2017/4/25     AMC   EW.N   Q1 2017 Edwards Lifesciences Corp 
 2017/4/25     AMC   T.N    Q1 2017 美国电话电报公司(AT&T)
 2017/4/25     AMC   ILMN.OQ  Q1 2017 Illumina Inc 
 2017/4/25     AMC   UHS.N   Q1 2017 环球健康服务(Universal Health Services)
 2017/4/25     AMC   BXP.N   Q1 2017 Boston Properties Inc 
 2017/4/25     20:00  SYK.N   Q1 2017 Stryker Corp 
 2017/4/25     AMC   TXN.OQ  Q1 2017 德州仪器(Texas Instruments)
 2017/4/25     AMC   COF.N   Q1 2017 第一资本金融(Capital One Financial)
 2017/4/25     AMC   EQR.N   Q1 2017 Equity Residential 
 2017/4/25     AMC   CHRW.OQ  Q1 2017 C.H. Robinson Worldwide Inc 
 2017/4/25     AMC   CMG.N   Q1 2017 Chipotle Mexican Grill Inc 
 2017/4/25     AMC   CB.N   Q1 2017 丘博(Chubb)
 2017/4/25     AMC   JNPR.N  Q1 2017 Juniper Networks Inc 
 2017/4/25     BMO   FITB.OQ  Q1 2017 Fifth Third Bancorp 
 2017/4/25     BMO   MCD.N   Q1 2017 麦当劳
 2017/4/25     BMO   VLO.N   Q1 2017 Valero Energy Corp 
 2017/4/25     BMO   LMT.N   Q1 2017 洛克希德马丁(Lockheed Martin)
 2017/4/25     BMO   GLW.N   Q1 2017 康宁公司(Corning)
 2017/4/25     BMO   KO.N   Q1 2017 可口可乐
 2017/4/25     BMO   R.N    Q1 2017 Ryder System Inc 
 2017/4/25     BMO   WAT.N   Q1 2017 Waters Corp 
 2017/4/25     BMO   MMM.N   Q1 2017 3M Co 
 2017/4/25     BMO   PHM.N   Q1 2017 PulteGroup Inc 
 2017/4/25     BMO   SPGI.N  Q1 2017 S&P Global Inc 
 2017/4/25     BMO   DD.N   Q1 2017 E I du Pont de Nemours and Co 
 2017/4/25     BMO   NTRS.OQ  Q1 2017 Northern Trust Corp 
 2017/4/25     BMO   PCAR.OQ  Q1 2017 PACCAR Inc 
 2017/4/25     BMO   LLY.N   Q1 2017 礼来(Eli Lilly)
 2017/4/25     BMO   PNR.N   Q1 2017 Pentair plc 
 2017/4/25     BMO   FCX.N   Q1 2017 美国自由港麦克默伦铜金矿公司
 2017/4/25     BMO   AN.N   Q1 2017 AutoNation Inc 
 2017/4/25     BMO   BIIB.OQ  Q1 2017 Biogen Inc 
 2017/4/25     BMO   NLSN.N  Q1 2017 Nielsen Holdings PLC 
 2017/4/25     BMO   LH.N   Q1 2017 Laboratory Corporation of America Holdings 
 2017/4/25     11:30  CAT.N   Q1 2017 卡特彼勒(Caterpillar)
 2017/4/25     11:00  MAS.N   Q1 2017 Masco Corp 
 2017/4/25     NTS   ARNC.N  Q1 2017 Arconic Inc 
 2017/4/25     10:45  XRX.N   Q1 2017 施乐(全录,Xerox)
 2017/4/25     10:30  BHI.N   Q1 2017 贝克休斯(Baker Hughes)
 2017/4/25     10:00  CNC.N   Q1 2017 Centene Corp 
 2017/4/26     AMC   XLNX.OQ  Q4 2017 赛灵思(Xilinx)
 2017/4/26     AMC   ORLY.OQ  Q1 2017 O'Reilly Automotive Inc 
 2017/4/26     AMC   FBHS.N  Q1 2017 Fortune Brands Home & Security Inc 
 2017/4/26     20:00  FFIV.OQ  Q2 2017 F5 Networks Inc 
 2017/4/26     AMC   EFX.N   Q1 2017 Equifax Inc 
 2017/4/26     AMC   UNM.N   Q1 2017 Unum Group 
 2017/4/26     AMC   VAR.N   Q2 2017 Varian Medical Systems Inc 
 2017/4/26     AMC   XL.N   Q1 2017 XL Group Ltd 
 2017/4/26     AMC   CINF.OQ  Q1 2017 Cincinnati Financial Corp 
 2017/4/26     AMC   FTI.N   Q1 2017 TechnipFMC PLC 
 2017/4/26     AMC   EQIX.OQ  Q1 2017 Equinix Inc 
 2017/4/26     AMC   AMGN.OQ  Q1 2017 安进(Amgen Inc)
 2017/4/26     AMC   BCR.N   Q1 2017 C R Bard Inc 
 2017/4/26     AMC   TSCO.OQ  Q1 2017 Tractor Supply Co 
 2017/4/26     AMC   RJF.N   Q2 2017 Raymond James Financial Inc 
 2017/4/26     AMC   FISV.OQ  Q1 2017 Fiserv Inc 
 2017/4/26     AMC   EXR.N   Q1 2017 Extra Space Storage Inc 
 2017/4/26     AMC   PSA.N   Q1 2017 Public Storage 
 2017/4/26     AMC   KIM.N   Q1 2017 Kimco Realty Corp 
 2017/4/26     AMC   CTXS.OQ  Q1 2017 Citrix Systems Inc 
 2017/4/26     AMC   AVB.N   Q1 2017 AvalonBay Communities Inc 
 2017/4/26     AMC   MAA.N   Q1 2017 Mid-America Apartment Communities Inc 
 2017/4/26     BMO   PYPL.OQ  Q1 2017 PayPal Holdings Inc 
 2017/4/26     BMO   WRK.N   Q2 2017 WestRock Co 
 2017/4/26     BMO   WM.N   Q1 2017 Waste Management Inc 
 2017/4/26     BMO   STX.OQ  Q3 2017 Seagate Technology PLC 
 2017/4/26     BMO   WYN.N   Q1 2017 Wyndham Worldwide Corp 
 2017/4/26     BMO   ALK.N   Q1 2017 Alaska Air Group Inc 
 2017/4/26     BMO   ETR.N   Q1 2017 Entergy Corp 
 2017/4/26     BMO   GD.N   Q1 2017 通用动力(General Dynamics)
 2017/4/26     BMO   ROK.N   Q2 2017 罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)
 2017/4/26     BMO   TEL.N   Q2 2017 TE Connectivity Ltd 
 2017/4/26     BMO   HSY.N   Q1 2017 好时(Hershey)
 2017/4/26     BMO   PG.N   Q3 2017 宝洁(宝硷,P&G)
 2017/4/26(预估)  BMO   PPL.N   Q1 2017 PPL Corp 
 2017/4/26     BMO   DTE.N   Q1 2017 DTE Energy Co 
 2017/4/26     BMO   NDAQ.OQ  Q1 2017 纳斯达克(Nasdaq)
 2017/4/26     BMO   HES.N   Q1 2017 Hess Corp 
 2017/4/26     BMO   TMO.N   Q1 2017 Thermo Fisher Scientific Inc 
 2017/4/26     BMO   BAX.N   Q1 2017 百特国际(Baxter International)
 2017/4/26     BMO   STT.N   Q1 2017 道富银行
 2017/4/26     BMO   UTX.N   Q1 2017 联合技术(United Technologies)
 2017/4/26     BMO   APH.N   Q1 2017 Amphenol Corp 
 2017/4/26     BMO   PEP.N   Q1 2017 百事可乐(PepsiCo)
 2017/4/26     BMO   BA.N   Q1 2017 波音
 2017/4/26     BMO   DPS.N   Q1 2017 Dr Pepper Snapple Group Inc 
 2017/4/26     BMO   NOC.N   Q1 2017 诺斯洛普格拉曼(Northrop Grumman)
 2017/4/26     12:00  NSC.N   Q1 2017 诺福克南方(Norfolk Southern)
 2017/4/26     11:30  FLIR.OQ  Q1 2017 FLIR Systems Inc 
 2017/4/26     10:45  AVY.N   Q1 2017 Avery Dennison Corp 
 2017/4/26     10:30  IR.N   Q1 2017 Ingersoll-Rand PLC 
 2017/4/26     10:00  ANTM.N  Q1 2017 Anthem Inc 
 2017/4/27     AMC   SBUX.OQ  Q2 2017 星巴克
 2017/4/27     20:15  PFG.N   Q1 2017 Principal Financial Group Inc 
 2017/4/27     AMC   VRSN.OQ  Q1 2017 Verisign Inc 
 2017/4/27     AMC   AIV.N   Q1 2017 Apartment Investment and Management Co 
 2017/4/27     AMC   SWN.N   Q1 2017 Southwestern Energy Co 
 2017/4/27     AMC   DLR.N   Q1 2017 Digital Realty Trust Inc 
 2017/4/27     AMC   VRTX.OQ  Q1 2017 Vertex Pharmaceuticals Inc 
 2017/4/27     AMC   HIG.N   Q1 2017 Hartford Financial Services Group Inc 
 2017/4/27     AMC   EXPE.OQ  Q1 2017 Expedia Inc 
 2017/4/27     AMC   WDC.OQ  Q3 2017 西部数据(WD) 
 2017/4/27     AMC   CERN.OQ  Q1 2017 Cerner Corp 
 2017/4/27     AMC   RSG.N   Q1 2017 Republic Services Inc 
 2017/4/27     AMC   AMZN.OQ  Q1 2017 亚马逊
 2017/4/27     AMC   SWKS.OQ  Q2 2017 Skyworks Solutions Inc 
 2017/4/27     AMC   FTV.N   Q1 2017 Fortive Corp 
 2017/4/27     AMC   INTC.OQ  Q1 2017 英特尔
 2017/4/27     AMC   LEG.N   Q1 2017 Leggett & Platt 
 2017/4/27     AMC   AFL.N   Q1 2017 Aflac Inc 
 2017/4/27     AMC   ESS.N   Q1 2017 Essex Property Trust Inc 
 2017/4/27     AMC   MSFT.OQ  Q3 2017 微软
 2017/4/27(预估)  AMC   MNST.OQ  Q1 2017 Monster Beverage Corp 
 2017/4/27     AMC   MHK.N   Q1 2017 Mohawk Industries Inc 
 2017/4/27     AMC   MAC.N   Q1 2017 Macerich Co 
 2017/4/27     AMC   KLAC.OQ  Q3 2017 KLA-Tencor Corp 
 2017/4/27     AMC   AJG.N   Q1 2017 Arthur J Gallagher & Co 
 2017/4/27     AMC   EMN.N   Q1 2017 Eastman Chemical Co 
 2017/4/27     15:00  PH.N   Q3 2017 Parker-Hannifin Corp 
 2017/4/27     BMO   CMCSA.OQ Q1 2017 康卡斯特(Comcast)
 2017/4/27     BMO   CME.OQ  Q1 2017 芝加哥商业交易所(CME)集团
 2017/4/27     BMO   ALLE.N  Q1 2017 Allegion PLC 
 2017/4/27     BMO   BSX.N   Q1 2017 Boston Scientific Corp 
 2017/4/27     BMO   TDC.N   Q1 2017 Teradata Corp 
 2017/4/27     BMO   HP.N   Q2 2017 Helmerich and Payne Inc 
 2017/4/27     BMO   ABBV.N  Q1 2017 艾伯维(AbbVie)
 2017/4/27     BMO   SCG.N   Q1 2017 SCANA Corp 
 2017/4/27     BMO   MJN.N   Q1 2017 美赞臣(Mead Johnson Nutrition Co)(暂定)
 2017/4/27     BMO   DOW.N   Q1 2017 陶氏化学(Dow Chemical)
 2017/4/27     BMO   IP.N   Q1 2017 国际纸业(International Paper)
 2017/4/27     BMO   XEL.N   Q1 2017 Xcel Energy Inc 
 2017/4/27     BMO   LLL.N   Q1 2017 L3 Technologies Inc 
 2017/4/27     BMO   PX.N   Q1 2017 Praxair Inc 
 2017/4/27     BMO   CELG.OQ  Q1 2017 Celgene Corp 
 2017/4/27     BMO   APD.N   Q2 2017 Air Products and Chemicals Inc 
 2017/4/27     BMO   NOV.N   Q1 2017 National Oilwell Varco Inc 
 2017/4/27     BMO   LKQ.OQ  Q1 2017 LKQ Corp 
 2017/4/27     BMO   IRM.N   Q1 2017 Iron Mountain Inc 
 2017/4/27     BMO   AEP.N   Q1 2017 美国电力(American Electric Power)
 2017/4/27     BMO   BMY.N   Q1 2017 百时美施贵宝(必治妥施贵宝,Bristol-Myers Squib
                   b)
 2017/4/27     BMO   ALXN.OQ  Q1 2017 Alexion Pharmaceuticals Inc 
 2017/4/27     BMO   JCI.N   Q2 2017 Johnson Controls International PLC 
 2017/4/27     BMO   MMC.N   Q1 2017 Marsh & McLennan Companies Inc 
 2017/4/27     BMO   EQT.N   Q1 2017 EQT Corp 
 2017/4/27     BMO   MPC.N   Q1 2017 Marathon Petroleum Corp 
 2017/4/27     BMO   UNP.N   Q1 2017 Union Pacific Corp 
 2017/4/27     BMO   SPG.N   Q1 2017 Simon Property Group Inc 
 2017/4/27(预估)  BMO   RCL.N   Q1 2017 Royal Caribbean Cruises Ltd 
 2017/4/27     BMO   UPS.N   Q1 2017 联合包裹(优比速,UPS)
 2017/4/27     BMO   AAL.OQ  Q1 2017 美国航空集团(American Airlines Group)
 2017/4/27     11:30  ZBH.N   Q1 2017 Zimmer Biomet Holdings Inc 
 2017/4/27     11:00  F.N    Q1 2017 福特汽车
 2017/4/27     11:00  RTN.N   Q1 2017 雷神(Raytheon Co)
 2017/4/27     11:00  AMT.N   Q1 2017 American Tower Corp 
 2017/4/27     NTS   BWA.N   Q1 2017 BorgWarner Inc 
 2017/4/27     NTS   GOOGL.OQ Q1 2017 Alphabet Inc 
 2017/4/27     10:59  CBG.N   Q1 2017 CBRE Group Inc 
 2017/4/27     10:55  IVZ.N   Q1 2017 Invesco Ltd 
 2017/4/27     10:55  UAA.N   Q1 2017 Under Armour Inc 
 2017/4/27     10:30  LUV.N   Q1 2017 西南航空(Southwest Airlines)
 
  注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 白云; 审校 徐文焰)
0 : 0
 • narrow-browser-and-phone
 • medium-browser-and-portrait-tablet
 • landscape-tablet
 • medium-wide-browser
 • wide-browser-and-larger
 • medium-browser-and-landscape-tablet
 • medium-wide-browser-and-larger
 • above-phone
 • portrait-tablet-and-above
 • above-portrait-tablet
 • landscape-tablet-and-above
 • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
 • portrait-tablet-and-below
 • landscape-tablet-and-below