for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up
亚洲

台湾货币市场:3月15日及本提存期资金预期变化一览表

  路透台北3月15日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
   
  **宽松因素:  
  --央行存单到期981亿台币。   
  --公债付息19.6875亿台币。
  
  **紧缩因素:
  --央行料发行存单。 

  ----------------------------------------------------------------------------------
  (本提存期)  

   **宽松因素: 
  --央行存单到期共5兆2,724.05亿台币。 
  3/16  1,159.60亿台币
  3/17 10,462.30亿台币
  3/18  5,631.40亿台币
 *3/19  5,672.80亿台币
  3/20    5.00亿台币
  3/22  4,651.00亿台币
  3/23  3,290.75亿台币
  3/24  1,942.50亿台币
  3/25  3,474.70亿台币
  3/26   2,261亿台币
  3/30  9,346.50亿台币
  3/31  3,706.50亿台币
  4/1  1,120.00亿台币
  
  --公债还本付息共1,126亿台币。
 3/16  101乙1期公   6.5亿台币
     债    
           
 3/17  100甲5期公   11亿台币
     债    
           
 3/17  100甲5期公   800亿台币
     债    
           
 3/21  102乙1期公    7亿台币
     债    
           
 3/30  105甲5期公   1.5亿台币
     债    
          
 3/30  105甲5期公   300亿台币
     债    
          
 --国库券到期还本付息共350亿台币。
 3/22  财109-11期国  350亿台币
     库券        
  **紧缩因素:  
  --3/16:桑坦德国际产品发行1亿美元债。
  --3/16:财政部增额发行“110甲1期”五年期公债,金额250亿台币。
  --3/18:央行发行两年定存单,金额暂订600亿台币,3月17日标售。 
  --3/25:法国兴业银行发行0.3亿美元债。
  --3/31:德意志银行发行10亿人民币债。
  --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。  
  注:*表新增或更新。(完)  

 (记者 詹静宜; 审校)
 
for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up