for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up
亚洲

****全球外汇市场一周综述:中国央行放大招阻升人民币,美联储缩表或动真格--PDF版本****

亲爱的客户,您好:

外汇市场是全球经济表现的风向标,也反映投资者的偏好与取向。路透一周全球汇市综述,为您梳理新一周的市场热点,同时深入盘点全周重要汇市消息和资料。

欲浏览最近一期综述的简体版PDF,请点选:tmsnrt.rs/2SQrHAt

欲浏览最近一期综述的繁体版PDF,请点选:tmsnrt.rs/34Qk4fW

如果您对本文有任何意见或建议,请发邮件给 Guijuan.Qu1@thomsonreuters.com

for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up