Reuters logo
《美国上市公司业绩公布日程表》--10月18日至10月25日
2016年10月18日 / 凌晨1点57分 / 1 年前

《美国上市公司业绩公布日程表》--10月18日至10月25日

路透10月18日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明,均为GMT时
间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前;NTS-具体时间未定):
  
 公布日期      公布时间   公司代码   业绩季度及公司名称
 2016/10/18     NTS     PM.N     Q3 2016 菲利普莫里斯(Philip Morris)
 2016/10/18     BMO     GS.N     Q3 2016 高盛
 2016/10/18     BMO     CMA.N     Q3 2016 Comerica Inc 
 2016/10/18     BMO     GWW.N     Q3 2016 W W Grainger Inc 
 2016/10/18     BMO     OMC.N     Q3 2016 Omnicom Group Inc 
 2016/10/18     BMO     HOG.N     Q3 2016 哈雷戴维森(Harley-Davidson)
 2016/10/18     BMO     RF.N     Q3 2016 Regions Financial Corp 
 2016/10/18     BMO     JNJ.N     Q3 2016 强生(Johnson & Johnson)
 2016/10/18     BMO     BLK.N     Q3 2016 贝莱德(Blackrock)
 2016/10/18     BMO     KSU.N     Q3 2016 Kansas City Southern 
 2016/10/18     BMO     UNH.N     Q3 2016 UnitedHealth Group Inc 
 2016/10/18     AMC     LLTC.OQ    Q1 2017 Linear Technology Corp 
 2016/10/18     AMC     YHOO.OQ    Q3 2016 雅虎
 2016/10/18     AMC     NAVI.OQ    Q3 2016 Navient Corp 
 2016/10/18     AMC     INTC.OQ    Q3 2016 英特尔
 2016/10/18     AMC     ISRG.OQ    Q3 2016 Intuitive Surgical Inc 
 2016/10/19     11:00    DOV.N     Q3 2016 Dover Corp 
 2016/10/19     BMO     USB.N     Q3 2016 U.S. Bancorp 
 2016/10/19     BMO     BBT.N     Q3 2016 BB&T Corp 
 2016/10/19     BMO     HAL.N     Q3 2016 哈里伯顿(Halliburton)
 2016/10/19     BMO     GPC.N     Q3 2016 Genuine Parts Co 
 2016/10/19     BMO     STJ.N     Q3 2016 St. Jude Medical Inc 
 2016/10/19     BMO     STX.OQ    Q1 2017 希捷(Seagate Technology)
 2016/10/19     BMO     ABT.N     Q3 2016 雅培制药(Abbott Laboratories)
 2016/10/19     BMO     NTRS.OQ    Q3 2016 Northern Trust Corp 
 2016/10/19     BMO     MS.N     Q3 2016 摩根士丹利
 2016/10/19     BMO     APH.N     Q3 2016 Amphenol Corp 
 2016/10/19     BMO     MTB.N     Q3 2016 M&T Bank Corp 
 2016/10/19     BMO     RAI.N     Q3 2016 Reynolds American Inc 
 2016/10/19     AMC     TSCO.OQ    Q3 2016 Tractor Supply Co 
 2016/10/19     AMC     LRCX.OQ    Q1 2017 科林研发
 2016/10/19     AMC     SLG.N     Q3 2016 SL Green Realty Corp 
 2016/10/19     AMC     KMI.N     Q3 2016 Kinder Morgan Inc 
 2016/10/19     AMC     CTXS.OQ    Q3 2016 Citrix Systems Inc 
 2016/10/19     AMC     XLNX.OQ    Q2 2017 赛灵思(Xilinx)
 2016/10/19     AMC     URI.N     Q3 2016 United Rentals Inc 
 2016/10/19     AMC     EBAY.OQ    Q3 2016 eBay Inc 
 2016/10/19     AMC     AXP.N     Q3 2016 美国运通(American Express)
 2016/10/19(估计)  AMC     RHI.N     Q3 2016 Robert Half International Inc 
 2016/10/19     AMC     FTI.N     Q3 2016 FMC Technologies Inc 
 2016/10/19     20:05    MAT.OQ    Q3 2016 美泰儿(Mattel)
 2016/10/20     10:00    DHR.N     Q3 2016 Danaher Corp 
 2016/10/20     10:30    BK.N     Q3 2016 纽约梅隆银行
 2016/10/20     NTS     AAL.OQ    Q3 2016 美国航空(American Airlines)
 2016/10/20     11:00    WBA.OQ    Q4 2016 Walgreens Boots Alliance Inc 
 2016/10/20     11:30    VZ.N     Q3 2016 威瑞森通讯(Verizon Communications)
 2016/10/20     12:00    ITW.N     Q3 2016 Illinois Tool Works Inc 
 2016/10/20     BMO     TRV.N     Q3 2016 Travelers Companies Inc 
 2016/10/20     BMO     PHM.N     Q3 2016 PulteGroup Inc 
 2016/10/20     BMO     SNA.N     Q3 2016 Snap-On Inc 
 2016/10/20     BMO     TXT.N     Q3 2016 德事隆(Textron Inc)
 2016/10/20     BMO     PPG.N     Q3 2016 PPG Industries Inc 
 2016/10/20     BMO     FITB.OQ    Q3 2016 Fifth Third Bancorp 
 2016/10/20(估计)  BMO     AEP.N     Q3 2016 American Electric Power Company Inc 
 2016/10/20     BMO     ALK.N     Q3 2016 Alaska Air Group Inc 
 2016/10/20     BMO     DGX.N     Q3 2016 Quest Diagnostics Inc 
 2016/10/20     BMO     UNP.N     Q3 2016 Union Pacific Corp 
 2016/10/20     BMO     PLD.N     Q3 2016 Prologis Inc 
 2016/10/20     BMO     NUE.N     Q3 2016 Nucor Corp 
 2016/10/20     AMC     MSFT.OQ    Q1 2017 微软
 2016/10/20     AMC     ETFC.OQ    Q3 2016 E*TRADE Financial Corp 
 2016/10/20     AMC     SLB.N     Q3 2016 斯伦贝谢(Schlumberger)
 2016/10/20     AMC     PYPL.OQ    Q3 2016 PayPal Holdings Inc 
 2016/10/20     AMC     SWN.N     Q3 2016 Southwestern Energy Co 
 2016/10/20     AMC     PBCT.OQ    Q3 2016 People's United Financial Inc 
 2016/10/20     AMC     CCI.N     Q3 2016 Crown Castle International Corp 
 2016/10/20     20:15    KLAC.OQ    Q1 2017 KLA-Tencor Corp 
 2016/10/21     11:00    CFG.N     Q3 2016 Citizens Financial Group Inc 
 2016/10/21     11:30    PH.N     Q1 2017 Parker-Hannifin Corp 
 2016/10/21     BMO     MCO.N     Q3 2016 穆迪
 2016/10/21     BMO     MCD.N     Q3 2016 麦当劳
 2016/10/21     BMO     GE.N     Q3 2016 通用电气(奇异,GE)
 2016/10/21(估计)  BMO     RCL.N     Q3 2016 Royal Caribbean Cruises Ltd 
 2016/10/21     BMO     STI.N     Q3 2016 SunTrust Banks Inc 
 2016/10/21     BMO     IPG.N     Q3 2016 Interpublic Group of Companies Inc 
 2016/10/21     BMO     SYF.N     Q3 2016 Synchrony Financial 
 2016/10/21     BMO     HON.N     Q3 2016 霍尼韦尔(Honeywell)
 2016/10/24     NTS     VFC.N     Q3 2016 VF Corp 
 2016/10/24     BMO     KMB.N     Q3 2016 金佰利
 2016/10/24(估计)  BMO     PCAR.OQ    Q3 2016 PACCAR Inc 
 2016/10/24     AMC     V.N      Q4 2016 Visa Inc 
 2016/10/24     AMC     ZION.OQ    Q3 2016 Zions Bancorp 
 2016/10/24     AMC     AVB.N     Q3 2016 AvalonBay Communities Inc 
 2016/10/25     10:00    WHR.N     Q3 2016 惠而浦(Whirlpool)
 2016/10/25     10:00    CNC.N     Q3 2016 Centene Corp 
 2016/10/25     10:30    BHI.N     Q3 2016 贝克休斯(Baker Hughes)
 2016/10/25     NTS     AAPL.OQ    Q4 2016 苹果
 2016/10/25     NTS     AKAM.OQ    Q3 2016 Akamai Technologies Inc 
 2016/10/25     11:00    MAS.N     Q3 2016 Masco Corp 
 2016/10/25     11:15    UA.N     Q3 2016 Under Armour Inc 
 2016/10/25     11:30    CAT.N     Q3 2016 卡特彼勒(Caterpillar)
 2016/10/25     BMO     GM.N     Q3 2016 通用汽车(General Motors)
 2016/10/25     BMO     VLO.N     Q3 2016 Valero Energy Corp 
 2016/10/25     BMO     MRK.N     Q3 2016 默克
 2016/10/25     BMO     GLW.N     Q3 2016 康宁公司(Corning)
 2016/10/25     BMO     SHW.N     Q3 2016 宣伟(Sherwin-Williams) 
 2016/10/25     BMO     MMC.N     Q3 2016 Marsh & McLennan Companies Inc 
 2016/10/25     BMO     LLY.N     Q3 2016 礼来(Eli Lilly)
 2016/10/25     BMO     UTX.N     Q3 2016 联合技术(United Technologies)
 2016/10/25     BMO     PG.N     Q1 2017 宝洁(宝硷,P&G)
 2016/10/25     BMO     MMM.N     Q3 2016 3M Co 
 2016/10/25     BMO     LMT.N     Q3 2016 洛克希德马丁(Lockheed Martin)
 2016/10/25     BMO     PNR.N     Q3 2016 Pentair plc 
 2016/10/25     BMO     R.N      Q3 2016 Ryder System Inc 
 2016/10/25     BMO     WAT.N     Q3 2016 Waters Corp 
 2016/10/25     BMO     KEY.N     Q3 2016 KeyCorp 
 2016/10/25     BMO     DD.N     Q3 2016 E I du Pont de Nemours and Co 
 2016/10/25     BMO     BAX.N     Q3 2016 Baxter International Inc 
 2016/10/25     BMO     ETR.N     Q3 2016 Entergy Corp 
 2016/10/25     BMO     FCX.N     Q3 2016 美国自由港麦克默伦铜金矿公司
 2016/10/25     BMO     NLSN.N    Q3 2016 Nielsen Holdings PLC 
 2016/10/25     AMC     TMK.N     Q3 2016 Torchmark Corp 
 2016/10/25     AMC     RRC.N     Q3 2016 Range Resources Corp 
 2016/10/25     AMC     CB.N     Q3 2016 Chubb Ltd 
 2016/10/25     AMC     BXP.N     Q3 2016 Boston Properties Inc 
 2016/10/25     AMC     EW.N     Q3 2016 Edwards Lifesciences Corp 
 2016/10/25     AMC     OI.N     Q3 2016 Owens-Illinois Inc 
 2016/10/25     AMC     TSS.N     Q3 2016 Total System Services Inc 
 2016/10/25     AMC     UDR.N     Q3 2016 UDR Inc 
 2016/10/25     AMC     VRTX.OQ    Q3 2016 Vertex Pharmaceuticals Inc 
 2016/10/25     AMC     T.N      Q3 2016 美国电话电报公司(AT&T)
 2016/10/25     AMC     CHRW.OQ    Q3 2016 C.H. Robinson Worldwide Inc 
 2016/10/25     AMC     DFS.N     Q3 2016 Discover Financial Services 
 2016/10/25     AMC     EQR.N     Q3 2016 Equity Residential 
 2016/10/25     AMC     JNPR.N    Q3 2016 Juniper Networks Inc 
 2016/10/25     AMC     AMP.N     Q3 2016 Ameriprise Financial Inc 
 2016/10/25     AMC     CINF.OQ    Q3 2016 Cincinnati Financial Corp 
 2016/10/25(估计)  AMC     VRSK.OQ    Q3 2016 Verisk Analytics Inc 
 2016/10/25     AMC     BCR.N     Q3 2016 C R Bard Inc 
 2016/10/25     AMC     CMG.N     Q3 2016 Chipotle Mexican Grill Inc 
 2016/10/25     AMC     ESRX.OQ    Q3 2016 Express Scripts Holding Co 
 2016/10/25     AMC     AIZ.N     Q3 2016 Assurant Inc 
 2016/10/25     20:05    COF.N     Q3 2016 Capital One Financial Corp 
 
  注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

 
  全球重要经济事件一览表    
  美国上市公司业绩公布日程表  
  金融市场假期一览表       
  美国重要政经日程      
  中国重要政经日程      
  香港重要政经日程      
  台湾重要政经日程      

 (整理 杜明霞;审校 白云)

我们的标准:汤森路透“信任原则”
0 : 0
 • narrow-browser-and-phone
 • medium-browser-and-portrait-tablet
 • landscape-tablet
 • medium-wide-browser
 • wide-browser-and-larger
 • medium-browser-and-landscape-tablet
 • medium-wide-browser-and-larger
 • above-phone
 • portrait-tablet-and-above
 • above-portrait-tablet
 • landscape-tablet-and-above
 • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
 • portrait-tablet-and-below
 • landscape-tablet-and-below