for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up
亚洲

重发-台湾货币市场:7月8日及本提存期资金预期变化一览表

 (重发以调整文字排序)
  路透台北7月8日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
  
  **宽松因素:
  --央行存单到期5,138.40亿台币。 
  --财109-1期182天国库券到期金额350亿台币。
  
  **紧缩因素:
  --央行料发行存单。
  --三菱日联银行发行5亿美元债券。
----------------------------------------------------------------------------------------------
  (本提存期)
  
  **宽松因素:
  --央行存单到期4兆(万亿)6,050.9亿台币:    
       7/09        2,278.5亿台币
       7/10         1,531亿台币
       7/13        3,168.2亿台币
       *7/14        4,025.95亿台币
       7/15        1,331.5亿台币
       7/16        3,544.5亿台币
       7/17          332亿台币
       7/18           74亿台币
       7/20        4,703.5亿台币
       7/21         3,651亿台币
       7/22        3,188.5亿台币
       7/24          466亿台币
       7/27         5,062亿台币
       7/28        3,235.25亿台币
       7/29         1,709亿台币
       7/30         2,362亿台币
       7/31         1,892亿台币
       8/03         3,496亿台币
 
  
  --公债付息共63.90602亿台币。  
 7/17  90甲5期公债付息    14.5亿台币
 7/17  108债甲7期公债付息   2.25亿台币
             
 7/19  105债甲9期公债付息   3.375亿台币
             
 7/20  107债甲7期公债付息  2.8125亿台币
             
 7/26  102甲8期公债付息  8.33052亿台币
              
 7/31  103甲11期公债付息   6.375亿台币
              
 8/02  100甲7期公债付息  12.1875亿台币
             
 8/02  102甲9期公债付息  14.0755亿台币
             
  --月底军公教薪饷拨款。

  **紧缩因素:
  --7/9:法国兴业银行发行9亿人民币债券。
  --7/10:东方汇理银行发行0.25亿美元债券。 
  --7/10:卡达国家银行发行12亿人民币债券。
  --7/14:台积电发行139亿台币公司债。
  --7/16:央行标售两年期定存单,金额400亿台币,15日标售。
  --7/17:财政部发行〞109甲7期〞五年期公债,金额暂定250亿台币,14日标售。
  *--7/20:台电发行117亿台币公司债。
  --7/29:富邦金控发行55亿台币公司债。 
  --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
  注:*表新增或更新。(完)

 (记者 詹静宜; 审校 高洁如)
 
for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up