for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up
亚洲

《汇市简讯》美元/人民币中间价料创七个月新低,因美元指数回落

0004GMT - * 美元指数恢复疲软,归因于美国初请失业金人数增加以及刺激计划的不确定性 * 预期救助法案进一步延迟,削弱了美国公债收益率和美元 * 对于美元空头来说,释然性反弹似乎已经结束 * 中国大幅降低民间借贷利率司法保护上限至4倍LPR * 中美对于是否计划会谈以评估第一阶段贸易协议,双方说法不一

完 编译 张涛;审校 李婷仪

for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up