for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up
亚洲

《汇市简讯》主要货币对今日期权到期规模摘要--10月15日

0609GMT

* 10月15日周二纽约时间上午10点/伦敦时间下午3点到期的期权

* 欧元/美元: 1.1695-1.1700 (10亿), 1.1725-30 (10亿), 1.1750 (2.50亿), 1.1800 (11亿), 1.1820-30 (6.50亿), 1.1835-45 (8.00亿), 1.1850-60 (11亿)

* 英镑/美元: 1.3100 (4.51亿)

* 欧元/英镑: 0.8950 (2.25亿), 0.9140 (4.00亿), 0.9220 (2.31亿)

* 澳元/美元: 0.7000 (3.58亿), 0.7220-30 (6.25亿).

* 新西兰元/美元: 0.6600 (3.72亿), 0.6700 (3.81亿)

* 美元/加元: 1.3075 (4.35亿)

* 欧元/日圆: 124.90 (2.00亿)

* 美元/日圆: 104.85 (10亿), 105.00-10 (17亿), 105.20 (4.62亿), 105.25 (22亿), 105.30 (7.00亿)(完) (编译 郑茵 审校 蔡美珍)

for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up