for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up
亚洲

《汇市简讯》主要货币对今日期权到期规模摘要--11月12日

0658G亿T

* 11月12日周四纽约上午10点/伦敦下午3点到期的期权

* 欧元/美元: 1.1740-45 (5.50亿), 1.1765 (6.87亿), 1.1795-1.1805 (13亿), 1.1825-30 (7.50亿)

* 美元/瑞郎: 0.9225 (4.50亿)

* 英镑/美元: 1.3060 (2.25亿), 1.3100 (2.77亿) , 1.3200 (2.71亿), 1.3260 (2.65亿)

* 欧元/英镑: 0.8900-10 (7.00亿), 0.9000 (2.70亿), 0.9055 (3.12亿)

* 澳元/美元: 0.7180-85 (3.75亿)

* 澳元/新西兰元: 1.0760 (2.29亿)

* 美元/日圆: 105.40-50 (14亿)

* 澳元/日圆: 74.00 (6.03亿), 75.45 (2.58亿) (完) (编译 郑茵 审校 张涛)

for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up