for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up
亚洲

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增377.55亿台币

  路透台北2月20日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增377.55亿台币;至周六央行存单未到期余额为9
兆2,146.20亿台币。本周自周三新春开市共四个交易日,周六因春节连续假期调整补行上班。
  
  台湾央行存单未到期余额变化一览请参看   
   
 日期   到期量(亿)      发行量(亿)        增加/减少(亿)
  *2/17      15,891.95         12,412.70    -3,479.25
  *2/18       3,928.00         6,598.80    +2,670.80
   2/19       4,001.50         4,866.50     +865.00
   2/20          0          321.00     +321.00
 总计        23,821.45         24,199.00     +377.55
 注*:2/17发行1,700亿台币一年期定存单;2/18发行600亿台币两年期定存单。
 日期   7天期发行量(亿)   28天期发行量(亿)
   2/17       1,744.50          8,851.20
   2/18       2,478.80          3,520.00
   2/19       1,043.00          3,823.50
   2/20        316.00            5.00
 总计         5,582.30          16,199.70
 (完)
  
  


 (记者 詹静宜; 审校 罗两莎)
 
for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up