for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up
亚洲

表格:IMF对2020和2021年全球GDP的最新预估

  路透10月13日 - 国际货币基金组织(IMF)周二公布最新的世界经济展望报告,对2020年6月做出的预测进
行了更新。
  
  预测值是经过通胀调整的年度百分比变动。
  
               实际值    预测值  与6月展望报告的差异
                2019  2020  2021  2020  2021
 全球产出           2.8  -4.4   5.2   0.8  -0.2
 发达经济体          1.7  -5.8   3.9   2.3  -0.9
 美国             2.2  -4.3   3.1   3.7  -1.4
 欧元区            1.3  -8.3   5.2   1.9  -0.8
  德国             0.6  -6.0   4.2   1.8  -1.2
  法国             1.5  -9.8   6.0   2.7  -1.3
  意大利            0.3  -10.6   5.2   2.2  -1.1
  西班牙            2.0  -12.8   7.2   0.0   0.9
 日本             0.7  -5.3   2.3   0.5  -0.1
 英国             1.5  -9.8   5.9   0.4  -0.4
 加拿大            1.7  -7.1   5.2   1.3   0.3
 其他发达经济体        1.7  -3.8   3.6   1.1  -0.6
 新兴市场与发展中经济体    3.7  -3.3   6.0  -0.2   0.2
 新兴及发展中亚洲       5.5  -1.7   8.0  -0.9   0.6 
  中国             6.1   1.9   8.2   0.9   0.0
  印度             4.2  -10.3   8.8  -5.8   2.8
  东盟五国           4.9  -3.4   6.2  -1.4   0.0
 新兴及发展中欧洲       2.1  -4.6   3.9   1.2  -0.3
  俄罗斯           1.3  -4.1   2.8   2.5  -1.3
 拉美与加勒比地区       0.0  -8.1   3.6   1.3  -0.1
  巴西             1.1  -5.8   2.8   3.3  -0.8
  墨西哥           -0.3  -9.0   3.5   1.5   0.2
 中东和中亚          1.4  -4.1   3.0   0.4  -0.5
  沙特阿拉伯          0.3  -5.4   3.1   1.4   0.0
 撒哈拉以南非洲        3.2  -3.0   3.1   0.2  -0.3
  尼日利亚           2.2  -4.3   1.7   1.1  -0.9
  南非             0.2  -8.0   3.0   0.0  -0.5
 低收入发展中国家       5.3  -1.2   4.9  -0.2  -0.3
  中东和北非         0.8  -5.0   3.2   0.7  -0.5
  (完) (编译 张若琪 审校 李婷仪)
for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up