for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up

最新视频

儿子被美国检方查税 拜登称对其子直面挑战“深感自豪”

拜登的儿子亨特表示,特拉华州联邦检察官办公室正调查他的税务。拜登过渡团队声明称,拜登“为他的儿子深感自豪,他直面许多困难的挑战,包括最近几个月受到恶毒的人身攻击,但变得更加强大”。

最新视频

for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up